ධර්මසේන පතිරාජයන් සමුගනී

Click to
follow
ප්රවීණ චිත්රපට අධ්යක්ෂවරයෙකු වූ ධර්මසේන පතිරාජ අභාවප්රාප්ත වී තිබෙනවා. ඔහු අවසන් ගමන් යනවිට 74 වැනි වියේ පසුවුණා. ....