කළු ජූලියට වසර 35 යි!

Click to
follow

කළු ජූලියට වසර 35 යි!
ජාතිවාදී ගිනි අවුලමින් දේශපාලන සිරකරුවන් මරාදැමූ රාජ්‍ය ත‍්‍රස්තවාදයට එරෙහි වෙමු!!

....


අදහස්

2 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0