පොරොන්දු වූ පරිදි සංවර්ධන නිලධාරී පත්වීම් වහා ලබා දෙනු.

Click to
follow

ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය අද 6 දිනයේද රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලා සිටිමින් කොළඹදී විරෝධතාවයක නිරතවිය. අදහස් දැක්වීම ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ කැදවුම්කරු තැන්නේ ඥානානන්ද හිමි

 

 

 

Image may contain: 8 people, people standing, people walking and outdoorImage may contain: 2 people, tree and outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 10 people, people standing, crowd, tree and outdoorImage may contain: 2 people, sky and outdoor

 

 

 

....


අදහස්

1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0