මේ ක්‍රමය ඇතුලේ හැමදාම වෙන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කියලා කරන අරගල සහ විදුලිය ලබා දෙන්නෙ කියලා ඉල්ලන අරගල විතරයි - පුබුදු ජයගොඩ

Click to
follow

මේ ක්‍රමය ඇතුලේ හැමදාම සිද්ද වෙන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කියලා කරන අරගල සහ විදුලිය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලන අරගල විතරක් බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ පුබුදු ජයගොඩ මහතා පවසයි.

බත්තරමුල්ල පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අද 4 දින පැවති  මාධ්‍ය හමුවකදී පුබුදු ජයගොඩ මහතා මේ බව පවසා සිටියා.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු පුබුදු ජයගොඩ මහතා

යාපනය, චුන්නාකම් උතුරු ජනනී තාප විදුලි බලාගාරය නිසා ඒ අවට ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පත් වෙලා හිටියේ.චුන්නාකම් තාප විදුලි බලාගාරයෙන් ඉවත කරන තෙල් පොලව ඇතුලට තමයි මුදා හැරලා තිබුනේ . මේ හේතුව නිසා ඒ අවට විශාල භූමි ප්‍රමාණයක ජීවත් වෙන ජනතාවට තමන්ගේ මූලික අවශයතා ඉටු කර ගැනීමටවත් ජලය ලබා ගන්න බැරි තත්වයක් උදාවෙලා තිබුනේ. ජලයට තෙල් කලවම් වී තිබීමට විසදුම් ලෙස  බීමට ජලය ලබා දෙන්න රජය කටයූතු කරලා තිබුනා. නමුත් මේ අවට ජනතාව ගොවිතැනින් ජීවත් වූ පිරිසක්. ඔවුන්ට ගොවිතැන් කටයුතු කර ගන්න පවා ජලය නැතිව ගියා.

මේ ප්‍රශ්ණය පිළිබදව අපිත් මැදිහත් වුනා. පීඩාවට පත්වෙලා ඉන්න ජනතාවට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න. අද අධිකරණ තීන්දුවක් ලැබිලා තියනවා චුන්නාකම් උතුරු ජනනී තාප විදුලි බලාගාරය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වුනු ජනතාවට වන්දි ගෙවීමක් සිදු කරන්න කියලා. මේ අධිකරණ තීන්දුව ඉතාම වැදගත් තීන්දුවක්.

විදුලි බලාගර ඉදිවෙද්දී පරිසරය ආරක්ෂා කරලා ජනතාවගේ විදුලි අවශයතාවත් සපුරණ බලාගාර මේ පාලන ක්‍රමය තුල ඉදි වෙයි කියලා හිතන්න එපා.තමන්ට වැඩි පුරම කොමිස් හම්බ වෙන්නේ මොකෙන්ද ,වැඩි පුර විදේශ සංචාර හම්බ වෙන්නේ මොන බලාගාරය ඉදි කලොත්ද , තමන්ට වැඩියෙන්ම හිතවත් කෙනා කවුද කියලා හොයලා තමයි අද වෙද්දී විදුලි බලාගාර ඉදි කරන්න දෙන්නේ. අපි හිතන්නේ නෑ මේ ක්‍රමය ඇතුලේ පරිසරය විනාශ නොකර ජනතාවගේ විදුලි අවශයතාවයත් සපුරණ විදුලි බලාගාර ඉදි වෙයි කියලා.

මේ ක්‍රමය ඇතුලේ හැමදාම වෙන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කියලා කරන අරගල සහ විදුලිය ලබා දෙන්නෙ කියලා ඉල්ලන අරගල විතරයි.ජනතාවට අපි කියනවා ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලනවා මේ ක්‍රමය ඇතුලේ ඉදලා විසදුම් හොයනවා වෙනුවට මේ ක්‍රමයෙන් මේ කොටුවෙන් මිදිලා විසදුම් හොයමු කියලා.

....


අදහස්

2 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0