චීන ඇමරිකා බල පොරයේ යුද්ධයකට ලංකාව මැදි කරන ACSA - SOFA යුධ ගිවිසුම් එපා !

Click to
follow

එක්සත් ජනපද - චීන බලපොරයට ලංකාව ගොදුරු කරන්න එපා.....

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අද 31 දින ‌‌කොළඹ ‌කොටුව දුම්රිය‌ෙපොළ ඉදිරිපිටදී පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණය.

අදහස් දැක්වීම පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව

Image may contain: 6 people, people standing and crowdImage may contain: 1 person, crowd and outdoorImage may contain: 3 people, crowd and outdoorImage may contain: 3 people, people standing and outdoorImage may contain: 2 peopleImage may contain: 4 people, people smiling, outdoorImage may contain: 5 people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 3 people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 8 people, people standing and outdoorImage may contain: one or more people, people standing, sky and outdoorImage may contain: 2 people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 9 people, people standingImage may contain: 4 people, people standing and outdoorImage may contain: 7 people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 4 people, people standing

....


අදහස්

2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0