විශ්‍රාම වැටුපට, අර්ථ සාධකයට අත නොතබනු!

Click to
follow
කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය විසින් ඊයේ(18) උද්ඝෝෂණයක් හා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබිණි.
 
ඡන්ද පොරය හමුවේ කම්කරු අයීතීන් යටකිරීමට ඉඩ නොදෙමු!
නව කම්කරු ධවල පත්‍රිකාව, CTA_PTA මර්දන පනත් පරදවමු!
විශ්‍රාම වැටුපට, අර්ථ සාධකයට අත නොතබනු!
රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, වතු සේවක වැටුප් වැඩි කරනු!
 
යන සටන් පාඨ මුල්කරගනිමින් කොළඹ, මරදානේ එල්ෆින්ස්ටන් රගහල අසළින් ආරම්භ වූ පාගමන ටෙක්නිකල් හන්දිය, පිටකොටුව බස්නැවතුම ඉදිරියෙන් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන්කරන ලදී. 
 
Image may contain: 1 person, outdoorImage may contain: 6 people, crowd and outdoorImage may contain: 5 people, crowd and outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 4 people, people standing, people walking, crowd and outdoorImage may contain: 5 people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 8 people, people standing and outdoorImage may contain: 4 people, people walking, crowd and outdoorImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: 2 people, crowd and outdoorImage may contain: 4 people, crowd, tree and outdoorImage may contain: 1 person, crowd, tree and outdoorImage may contain: 4 people, crowd and outdoorImage may contain: 1 person, sky and outdoorImage may contain: 2 peopleImage may contain: 4 people, people smiling, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 4 people, people smiling, crowdImage may contain: 2 people, hat and textImage may contain: 4 people, people smiling, people standingImage may contain: 6 people, crowd and outdoorImage may contain: 7 people, crowd and outdoorImage may contain: 4 people, people standing, child and outdoorImage may contain: 5 people, crowd and outdoorImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: 4 people, outdoorImage may contain: 3 people, sky and outdoorImage may contain: 5 people, people standing and beardImage may contain: 4 people, people standing and textImage may contain: 7 peopleImage may contain: 2 people, beard
....


අදහස්

2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0