මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

Click to
follow
මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී අද(19) සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.
 
මීට පෙර අවස්ථා දෙකක දී මෙම පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ලක් කෙරුණු අතර අද දිනයේ දී එහි සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කෙරිණ. පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වන වගන්තිය සඳහා බිමල් රත්නායක, දිනේෂ් ගුණවර්ධන හා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන මන්ත්‍රීවරුන් සංශෝධන ඉදිරිපත් කළේය. එම සංශෝධනවලට ආණ්ඩුව එකඟත්වය පළ නොකළේය. අනතුරුව විපක්ෂයේ ඉල්ලීම පරිදි පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වන වගන්තියට ඡන්ද විමසීමක් පැවති අතර, ඊට පක්ෂව ඡන්ද 37ක් හා විපක්ෂව ඡන්ද 72ක් හිමිවිය.
 
අනතුරුව කාරකසභා අවස්ථාවේ දී අනෙකුත් සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු තුන්වන වර කියවීමේ අවස්ථාවේ දී මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.
....


අදහස්

2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0