ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ පැහැරගැනීම් කෙරුවෙ නැත්නම් ඇයි උසාවිය මඟහරින්නේ? - පුබුදු ජයගොඩ

Click to
follow
....


අදහස්

2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0