ලලිත් - කුහන් අතුරුදන් කළ ගෝඨාට කට්ටි පැනීමට ඉඩදුන් අධිකරණ වාරණය හෙලා දකිමු! - පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

Click to
follow

ලලිත් - කුහන් අතුරුදන් කළ ගෝඨාට කට්ටි පැනීමට ඉඩදුන් අධිකරණ වාරණය හෙලා දකිමු!
යුක්තිය ඉටු කරනු! අතුරුදන් වූවන්ගේ ප්‍රශ්නය මැතිවරණ බල පොරයට යට කිරිමට ඉඩ නොදෙමු!

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අද 27 යාපනය බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයේ..

 

 

Image may contain: 6 people, people standing, hat, crowd and outdoorImage may contain: 4 people, crowdImage may contain: 2 people, outdoorImage may contain: 7 people, people smiling, textImage may contain: 5 people, people standing and textImage may contain: 5 people, people standing and outdoorImage may contain: 5 people, textImage may contain: 6 people, people smiling, textImage may contain: 4 people, people smiling

....


අදහස්

2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0