ආචාර්ය හා අනධ්‍යයන සේවකයන්ගේ ගැටලු විසදා අඩපණ වී ඇති ATI පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කරනු!

Click to
follow

ආචාර්ය හා අනධ්‍යයන සේවකයන්ගේ ගැටලු විසදා අඩපණ වී ඇති ATI පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කරනු! සහ HNDA උපාධි සමානාත්මතාවය උපාධිය කරනු! යන කාරුණු මූලික කර ගනිමින් අන්තර් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සුරැකීමේ ශිෂ්‍ය එකමුතුව විසින් අද (2019.10.04) දින දෙහිවල දී පැවති විරෝධතාවය...
එහිදී අදහස් දැක්වූ IHNDACSU කැදවුම්කරු තරිදු ප්‍රසාද්

Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: one or more people, people walking, sky and outdoorImage may contain: 2 people, sky and outdoorImage may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoorImage may contain: one or more people and outdoorImage may contain: 1 person, crowd and outdoorImage may contain: one or more people and outdoor

 

....


අදහස්

1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0