දේශපාලණ සංදර්ෂණ නැතිව අපේ රැකියා දෙන්න - රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්

Click to
follow

දේශපාලණ සංදර්ෂණ නැතිව අපේ රැකියා දෙන්න - රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අද 7 දින පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ කැදවුම්කරු තැන්නේ ඥානානන්ද හිමි දැක්වු අදහස්

....


අදහස්

7 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0