සමාජ මාධ්‍ය හරහාත් පැමිණිලි භාර ගැනේ

Click to
follow
මෙවර ජනපතිවරණයේදී මැතිවරණ පැමිණිලි වයිබර්, වට්ස්ඇප් හා ෆේස්බුක් වැනි සමාජ මාධ්‍ය හරහා භාර ගැනිමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.
 
ඒ අනුව,
 
වට්ස්ඇප් හා වයිබර් – 071-9160000
 
E – Mail – [email protected]
 
Facebook – Election commission of Sri Lanka – Tell Commission (Group)
 
SMS –  EC EV District Complain Send 1919
 
යනාදී ලෙස මැතිවරණ  පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරිමට අවස්ථාව තිබේ.
....


අදහස්

1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0