" මේ මැතිවරණය ඉවරවෙනකොට මේ රටේ ජනතාව පරදිනවා.. ඒ ගැන සැක හිතන්න එපා.." - දුමින්ද නාගමුව

Click to
follow
....


අදහස්

3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0