මහින්ද රාජපක්ෂ මිලෙනියම් චැලෙන්ජ් ගිවිසුම අත්සන් කරන්න සුදානම් උනේ 2006 වසරේදී - පුබුදු ජයගොඩ

Click to
follow

මහින්ද රාජපක්ෂ මිලෙනියම් චැලෙන්ජ් ගිවිසුම  අත්සන් කරන්න සුදානම් උනේ 2006 වසරේදී - පුබුදු ජයගොඩ 

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ මහතා අද 7 දින පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ තොරතුරු හෙලිකලා.

 

2006 වසරේ ජනවාරි මාසයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ ( MCC ) මිලෙනියම් චැලෙන්ජ් ගිවිසුම  ලංකාවට ලබා දෙන්න කියලා ඇමරිකාවෙන් ඉල්ලුවා.මහින්ද රාජපක්ෂට  ඉල්ලුවේ නෑ කියලා කියන්න බෑ.මහින්ද රාජපක්ෂ ඉල්ලලා ඇමරිකාව දෙන්න බෑ කිවුවා.ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නෑ කියලා ඇමරිකාව              ( MCC ) මිලෙනියම් චැලෙන්ජ් ගිවිසුම ලංකාවට දෙන්න බෑ කිවුවා.

....


අදහස්

7 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0