සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

Click to
follow

සම්පත් බැංකු සේවකයින්ගේ අමන හැසිරීම ගැන කිසිවෙකුටත් කතා කරන්න බැරි උනා..මෙන්න දර්ශන මාලාව .. ගායකයා සිය කාර්‍ය කරන විටත් ඔහුව අපහසුතාවයට පත් කරමින් ඔහුව පීඩාවට පත් කරමින් එක් අවස්තාවකදී පහරක් එල්ල විය.එහිදී චිත්‍රාල් කවුද ගැහුවේ යනුවෙන් අසමින් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය පැහැදිලිව මෙම වීඩියෝ දර්ෂනය තුල ඇත.

සම්පත් බැඤු සේවකයින් සම්බන්දයෙන් එහි පාලනාධිකාරිය විනය පියවර ගත යුතුය.

....


අදහස්

1 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0