ගුරු විභාග සමතුන්ගේ ගැටළු වහා විසදන්න

Click to
follow

ගුරු විභාග සමතුන්ගේ ගැටළු වහා විසදීමට කටයුතු කරන ලෙස බලකරමින්  අද (06දා) ගුරු විභාග සමතුන් විරෝධතාවක නිරත විය.

බස්නාහිර පළාත් ගුරු විභාගය සමතුන් හා ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය විසින් බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනය ඉදිරිපිටදී මෙම විරෝධතාව දැක්වීය.

 

 

....


අදහස්

3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0