2020 දී මහ බැංකුවෙන් අලුත් දෙදාහේ නෝට්ටුවක්

Click to
follow

2020 වසරේ යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය සැමරීම සඳහා රුපියල් 20ක වටිනාකමින් යුත් සමරු කාසියක් සහ දැනට පවතින 11 වන මුදල් නෝට්ටු මාලාව යටතේ රුපියල් 2,000 ක නව මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ සමඟම, පවතින 11වන මුදල් නෝට්ටු මාලාවේ ආරක්ෂණ සළකුණු ද වැඩිදියුණු කෙරෙනු ඇත.

විශේෂයෙන් දුරස්ථ ප්‍රදේශ සඳහා අවශ්‍ය කාසි සහ නෝට්ටු සැපයීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ද සහාය ඇතිව කාසි බෙදා හැරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගින් කාසි කළමනාකරණය සඳහා යාන්ත්‍රණයක් ඇති කරමින් පවතී.

එක් වරකදී විශාල ප්‍රමාණයකට පුළුල් පරාසයක දැනුම සැපයීමට හැකි වන ලෙස ජංගම මුදල් කෞතුකාගාරයෙහි අන්තර්ගතය සහ ගුණාත්මක බව ඉහළ නංවන අතරම පැරණි කාසි සහ මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ආර්ථික ඉතිහාස කෞතුකාගාරයෙහි පර්යේෂණ ඒකකයක් පිහිටුවීමට මහ බැංකුව බලාපොරොත්තු වේ.

අද (06) දින එළිදක්වන ලද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ‘පෙර දැක්ම 2020‘, 2020 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්ති මාලාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

මීට පෙර පළමුවරට එළිදක්වන ලද රුපියල් 2,000 නෝට්ටුව ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

....


අදහස්

1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0