මීගමුව කළපුව, කඩොලාන - හුස්ම ගැනීමට ඉඩ දියව්

Click to
follow

මීගමුව කඩොලාන පද්ධතිය විනාශ කිරීමට එරෙහිව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 2020 ‍පෙබරවාරි 14 දින ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ පා පැදි සවාරිය

මීගමුව බසියාවත්ත සිට මීගමුව නගරය දක්වා පැමිණි මෙම පාපැදි සවාරිය සඳහා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය, වෙනසක තාරු‍ණ්‍ය, මීගමුවේ අපි සහ තවත් සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීහු සහ‍භාගි වූහ.

Image may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: one or more people, bicycle and outdoorImage may contain: 1 person, bicycle, tree and outdoorImage may contain: sky, tree, bicycle and outdoorImage may contain: 1 person, bicycle and outdoorImage may contain: 2 people, bicycle and outdoorImage may contain: 1 person, tree, motorcycle and outdoorImage may contain: 1 person, walking, motorcycle, crowd and outdoorImage may contain: 3 people, outdoorImage may contain: one or more people, people sitting, shoes and outdoorImage may contain: bicycle and outdoorImage may contain: sky and outdoorImage may contain: 1 person, bicycle, tree and outdoor

....


අදහස්

2 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0