ගුරු විභාග සමතුන් අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට.

Click to
follow

ඩලස් ඇමති දුන් පොරොන්දු ගැන බලන්න ගුරු විභාග සමතුන් අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට 

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and outdoorImage may contain: 3 people, people smiling, people standing and outdoorImage may contain: 7 people, people sitting and people standingImage may contain: 7 people, people sitting and people standingImage may contain: 1 person, standing

 

....


අදහස්

6 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0