කටුපොල් තහනම් කර ගැසට් කිරිමට බලකෙරෙන උද්ඝෝෂණය මාර්තු 12

Click to
follow

කටුපොල් තහනම් කර ගැසට් කිරිමට බලකෙරෙන උද්ඝෝෂණයට සියලුම දෙනා මාර්තු 12 දහවල් 12.00 ට කොලඹට එන්න.අදුරත්විල චන්ද්‍රජෝති හිම් පරිසර සන්විධාන එකතුවේ කැදවුම්කරු .

 
....


අදහස්

8 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0