බොන්න තියන වතුරත් විනාශ කර දමන කටුපොල් වගාව වහාම තහනම් කරනු !!

Click to
follow

ඡන්ද පොරොන්දු තවත් එපා! කටුපොල් තහනම වහා ගැසට් කරනු!

අද(12) පැවති විරෝධතාව

 

විනාශකාරී කටුපොල් වගාව තහනම් කරන ලෙස බල කරමින් පරිසර සංවිධාන එකමුතුව හා YOUTH FOR CHEnge සංවිධානය කල විරෝධතාව

Image may contain: 3 people, people standingImage may contain: 3 people, people standing, crowd and hatImage may contain: 3 people, people standing, crowd, shoes and outdoorImage may contain: one or more people and outdoorImage may contain: one or more people, people standing and outdoorImage may contain: 3 people, crowd, beard and outdoorImage may contain: 2 people, outdoorImage may contain: 2 people, people standing, beard and outdoorImage may contain: 4 people, crowd and outdoorImage may contain: 4 people, people standing and crowd

....


අදහස්

1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0