පුද්ගලික රෝහල් මේ කාලය තුල නොමිලේ සෞඛය කටයුතු සදහා යොදා ගැනීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයි - පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

Click to
follow
පුද්ගලික රෝහල් මේ කාලය තුල නොමිලේ සෞඛය කටයුතු සදහා යොදා ගැනීමට රජය මැදිහත් විය යුතු බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතා පවසයි.
බත්තරමුල්ලේ පිහිටි පෙරටුගාමී සමජාවාදී පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ  අද 16 දින පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී දුමින්ද නාගමුව මහතා මේ බව පැවසීය. මාධ්‍ය හමුව සදහා පෙරටුගාමී සමාජවාදී  පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ ,මධ්‍යමකාරක සභික ‌රංජිත් පියතිලක සහභාගීවිය.
 
....


අදහස්

3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0