49 වැනි අප්‍රේල් විරු සමරුව

Click to
follow
49 වන අප්‍රේල් විරු සමරුවට  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය  සුදානම් 
 
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සංවිධානය  කල 49 වැනි අප්‍රේල් විරු සමරුව
 

Image may contain: text

 

 

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සංවිධානය  කල 49 වැනි අප්‍රේල් විරු සමරුව

....


අදහස්

3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0