ඇඳිරි නීතිය පිලිබඳ නවතම නිවේදනය

Click to
follow

ඇඳිරි නීතිය පිලිබඳ නවතම නිවේදනය 2020.04.06 

- කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, පුත්තලම සහ යාපනය: නැවත දැනුම් දෙනතුරු

- අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලට: අප්‍රේල් 09 පෙ.ව.6 ට ඉවත්කර එදිනම ප.ව.4 ට යලි පැනවේ - ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

 

....


අදහස්

3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0