2011 ලෝක කුසලානය වික්කේ කවුද?

Click to
follow

2011 වසරේ පැවති ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය පාවදුන්නානම් ඒ සම්බන්ධ යෙන් වත්මන් ආණ්ඩුව ඉතාමත් ගැඹුරින් රටේ ජනතාවට පිළිතුරු ලබා දියයුතු යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක මහතා අවධාරණය කරයි.

ඒ 2011 වසරේ පැවති ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහා තරඟය, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට පවාදුන් බව, එවකට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දක්වමිණි.

“පවාදුන්නානම් ඒ කවුද? කොහෙදිද? මැදිහත්වුනේ කවුද? මුදල් සංසරණය වුනේ කොහාටද? ඒ සියල්ල රටට හෙළිදරව් කිරීම එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය දරපු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ වගකීමක්. ඔහුට තවදුරටත් මේ පිළිබඳ කිසිදු කරුණක් සඟවා සිටින්න, මේ පිළිබඳ කිසිදු කරුණක් යටිමඩි ගහන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා වහාම මේ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු රටට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ආණ්ඩුව වහාම මේ පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ යුතුයි.” යැයි අනුර දිසානායක මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

https://www.facebook.com/jvpsrilanka/videos/259288871833713/?v=259288871833713

....


අදහස්

1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0