මේ ආණ්ඩුවට දිව දෙකක් තිබෙනවා.. ඒ නිසා තමයි ඡන්දෙට කලින් කියපු දේවල් ඡන්දෙන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ

Click to
follow
....


අදහස්

6 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0