ජනාධිපතිවරයාට හෝ ආණ්ඩුවට චෞර ව්‍යාපාරිකයින්ගේ වුවමනාවට රාජ්‍ය ආයතන බිඳ වට්ටන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ

Click to
follow
....


අදහස්

4 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0