බන්දුල ගුණවර්ධණ ඔයා හිතන් ඉන්නේ රටේ ඉන්න ජනතාව රට හාවෝ කියලද ?

Click to
follow
....


අදහස්

3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0