වනාන්තර ආරක්ෂා කර ගන්න තියන 05/2001 චක්‍රලේඛය අහෝසි කරන්න එපා - පරිසරය රැක ගන්න දැවැන්ත විරෝධතාවයකට අපි සූදානම්

Click to
follow
05/2001 චක්‍රලේඛය අහෝසි කිරීමට එරෙහි අද 7 දින පවත්වන ලද ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුව

ලහිරු වීරසේකර - ජාතික කමිටු සමාජික YOUTH FOR CHEnge

....


අදහස්

9 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0