කොරෝනා රෝගයෙන් මැද පෙරදිග මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ පින්තූර රැගෙන නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරය අද සිදුකල විරෝධතාවය - මැද පෙරදිග රැකියාවල නිරත වන්නන්ගේ ජීවිත අනතුරේ වහා මැදිහත්වනු

Click to
follow
කොරෝනා රෝගයෙන් මැද පෙරදිග මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ පින්තූර රැගෙන නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරය අද 8සිදුකල විරෝධතාවය - මැද පෙරදිග රැකියාවල නිරත වන්නන්ගේ ජීවිත අනතුරේ වහා මැදිහත්වනු
 
Image may contain: one or more people and outdoorImage may contain: one or more people and outdoorImage may contain: one or more people and outdoorImage may contain: one or more people, sunglasses, hat and outdoorImage may contain: one or more people, people standing, people walking, crowd, shoes, child, tree and outdoorImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: 1 person, sitting, child and outdoorImage may contain: 2 people, people standing and childImage may contain: 1 person, child and outdoorImage may contain: 2 people, outdoorImage may contain: 2 people, outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 1 person, standing and outdoorImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: one or more people and closeupImage may contain: 2 people, closeupImage may contain: 1 person, sittingImage may contain: 3 people, textImage may contain: 1 person, outdoorImage may contain: 1 person, outdoor
....


අදහස්

3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0