කුරුණෑගල තුන්වන බුවනෙකබාහූ රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපය වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් ඩෝසර්කර විනාෂ කිරීම හෙලා දකිමු...

Click to
follow
....


අදහස්

15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0