ප්‍රංශ දෙව්මැදුරේ ගින්නට හේතුව තවමත් අනාවරණය වී නැහැ

Click to
follow

ප්‍රංශයේ Naoned නගරයේ 15 වැනි සියවසේ ඉදි කරන ලද ගොතික් ආසන දෙව්මැදුරක පසුගිය 18 වැනිදා ගින්නක් ඇති විය.

එය පාලනය කර ඇති නමුත් ගින්නට හේතුව තවමත් පැහැදිලි නොවන බව අදාළ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත්  පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකය.

....


අදහස්

3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0