මැතිවරණ සතිය පුරා දිවයිනේ සියලුම රජයේ පාසල් නිවාඩු

Click to
follow

මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන සතිය තුළ සියලුම රජයේ පාසල්වලට නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

 

ඒ අනුව අගෝස්තු 4,5,6 සහ 7 වන සිකුරාදා යන දිනවල පාසල් වසා තැබෙන අතර දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 11, 12, 13 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යයන කටයුතු පසුගිය ජූලි මස 27 වන දින යළි ආරම්භ වූ බැවින් එම ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට මෙම නිවාඩුව අදාළය.

 
 
 
....


අදහස්

3 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0