අාර්ථික

2020 දී මහ බැංකුවෙන් අලුත් දෙදාහේ නෝට්ටුවක්

මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් නොමැතිකම නිසා මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති නවතා දැමීමේ තීරණයක්!

2015ට කලින් බිලියන 6500ක බැඳුම්කර හොරෙන් විකුණලා

VAT අඩු කළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

යාපනයට ගඟක් හදන්න රු. මිලියන 3,609 ක් වෙන්කරයි – වසර 5ක ව්‍යාපෘතියක්

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ 5ක්. පලාලි, මඩකළපුව හා රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ ලෙසට නම් කෙරේ

2030 දී ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් කිරීමේ ධම්මිකගේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම එළිදකී

අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වලට රු. 6000ක අතුරු දීමනාවක්

මහජන බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

රාජ්‍ය සේවයේ දින 180ට වැඩි සේවාකාලයක් හිමි තාවකාලික, අනියම්, කොන්ත්‍රාත්, ආදේශක සේවකයින්ට ස්ථිර පත්වීම්

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල ඉහළට

කොළඹ ඉඩම් මිල ඉහළට. පර්චසයක් 13.6%කින් නගී