දේශපාලන

පළාත් කීපයකට හවසට වැසි

කොරෝනා අස්සේ අධිකරණයට අපහාස කළ ජනාධිපති ගෝඨාභය.

යුක්තිය සැඟවුණු මිරිසුවිල් සමූහ ඝාතනය

නිරෝධායනය අවසන් කළ තවත් 223ක් නිවෙස් වෙත පිටත් කෙරේ

මාර්තු 30 සිට අප්‍රේල් 03 දක්වා නිවසේ සිට වැඩකරන කාලයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

අපේ සහය අපි දෙනවා - සජිත් ප්‍රේමදාස

බුලත් විට වෙනුවට චුවිංගම්

හෙල්පින් කොරෝනා?

කොරෝනා නිසා අසමත් ස්මාට් ආණ්ඩුව

විකෘති කිරීම් නවතා අදහස්වලට සවන් දෙන්න...

සමඟිය බලය වේ... රන්ජිත් මද්දුමබණ්ඩාරගෙන් ආරාධනාවක්....

මෙන්න එදා සජිත් කිව්ව දේ... ආණ්ඩුව ගණන් ගත්තේ නෑ...