විශේෂාංග

මේ ආණ්ඩුවට චෝදනා තිබුණත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස තියෙනවා

පෙම්ව­තු­න්ගෙන් ගාන කපන කොස්තා­පල් බ්ලාස්ට් කළ පෙම්ව­තාගේ ගේම

ජෝකර් බලන්න ..

සමාගම් 17ක් පිළිකා විස මිරිස් ජනතාවට කැවූ හැටි - ලක්ෂ 20ක් දැනටමත් ඒ මිරිස් පරිභෝජනය කර හමාරයි

ගුරු­කන්ද නා හිමිගේ චිත­කයේ ගිනි­දැ­ල්ව­ලින් පෙනුණ දෙමළ ජාති­වාදී ගෝත්‍රි­ක­ දේශ­පා­ල­නය

මිලිටරිකාරයන්ට මේ රටේ ඉඩ නැහැ

අධ්‍යාත්මික වංචනිකයෝ

මහ­ර­ගම පොහොට්ටු තොරණට යට වුණු සුලා­රිගේ කඳුළු කතාව

ගෙදර මනුස්සයා එක්ක ප්‍රශ්න ඇති වුණා කියලා ගැහැණුන් ගණිකාවක් තත්ත්වයට වැටෙන්නේ නෑ

ඇරිස්ටෝටල් සිටියා නම් රන්ජන්ව දකින හැටි..!

නැව ගිලුණත් බෑන් චූන් කියලා අපි ජොලියෙන් රස්සාව කරනවා

බම්බ­ල­පි­ටි­යේදී පව­ත්වන බෝරා සමු­ළුව