මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිළධාරියෙක්ව මීටර් 70ක් මහ මග ඇදගෙන යයි

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිළධාරියෙක්ව මීටර් 70ක් මහ මග ඇදගෙන යයි

https://www.facebook.com/watch/?v=260439056008353
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news