මාධ්‍යවේදියා - 04:08


English English සිංහල සිංහල

 

හතුරුසිංහ පරාදයි?

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ තමා ඉවත් කිරීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගෙන තිබේ.

හතුරුසිංහ මෙය ගොනු කලේ ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත්තුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අකාලයේ අවසන් කිරීමෙන් පසුවය. ආදායම් අහිමිවීම, අවස්ථා අහිමිවීම සහ ඔහුගේ කීර්ති නාමයට හානි කිරීම සඳහා ඔහු ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් ඉල්ලා සිටියේය. ඔහු මුලින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගොනු කර තිබූ අතර පසුව ඔහු තවත් පාර්ශව එකතු කිරීමට උත්සාහ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news