මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

රාජ්‍ය සේවකයන්ට රැ 5000 ක්

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුපට මාසික අතිරේක දීමනාවක් ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් 5000ක මුදලක් රාජ්‍ය සේවකයින්ට ලබාදීමට නියමිතව ඇත.

මෙම අතිරේක දීමනාව විශ්‍රාමිකයින්ගේ වැටුපට එක්වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

මෙම දීමනාව ජනවාරි මස සිට සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ට ලබාදීමට නියමිතව තිබේ.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news