මාධ්‍යවේදියා - 02:08


English English සිංහල සිංහල

 

සුසිල්ව ඉවත් කළ බව අපි දන්නෙත් SMS එකකින්

සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට බලපෑ හේතු පිළිබද මීලග කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදි හෝ ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීමේදි දැන ගත හැකි බව අමාත්‍ය ගාමීණි ලොකුගේ මහතා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news