මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

සුසිල්ව ඉවත් කළ බව අපි දන්නෙත් SMS එකකින්

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට බලපෑ හේතු පිළිබද මීලග කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදි හෝ ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීමේදි දැන ගත හැකි බව අමාත්‍ය ගාමීණි ලොකුගේ මහතා පවසනවා.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news