මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

රට බිල්ලට දීලා ණය ගෙවලා හරි යන්නෑ.. රටම වැටෙනවා..

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

#nodollers #srilanka #economy

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news