මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

ඉන්දුනීසියාවට ආසන්න මුහුදේ භූකම්පනයක්

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ඉන්දුනීසියාවට ආසන්න මුහුදේ රික්ටර් මාපක 6.6ක භූකම්පනයක් සිදුව තිබේ. එමගින් ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඒ අනුව මුහුදුබඩ ජන ජීවිතය ආරක්ෂා සහිත බව ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟයීමේ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කරයි.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news