මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

ඔය යුනිෆෝම් එක ගලවලා එන්න.. ඔය බූරුවන්ව රකින්න එපා..

ඔය එක ඇමතියෙක් අපි වගේ සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙනවද..?
මේ රට නේද මේ කාලකන්නි විකුණලා තියෙන්නේ..
එක පාරක් කණට ගහන්න
ඔයාලා යුනිෆෝම් එකට ආදරේ කළාට මම ආදරේ මේ රටට..
ඔවුන් අවුරුදු පහ පහ කී පාරක් රට කෑවද..?
අපේ අත්දෙකෙන් හම්බ කරන් කළත් අපිට ජීවත් වෙන්න නැති කළා මේ කාලකන්නි
ඔයාලා යුනිෆෝම් එකට ආදරේ කළාට මම ආදරේ මේ රටට..
ඔය යුනිෆෝම් එක ගලවලා එන්න.. ඔය බූරුවන්ව රකින්න එපා..
ණය ගත්ත උන් සැප විදිනවා ණය නොගත්ත අපි දුක් විදිනවා
මේක දෙවියෝ දීපු ආශිර්වාදයක් වෙන්න ඇති..
දෙවියෝ අපේ ඇස් ඇරියා..
මගේ හදවතේ තියෙන වේදනාව නිසා අපේ ලොක්වුණු කටවල් ඇරුණා..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news