මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

බැසිල්ගේ මල්වානේ නිවසත් ගිනි තබයි

බැසිල් රාජපක්ෂට අයත් දොම්පේ මල්වාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවස ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව අද (10) ගිනි තබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news