මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

කල් දැමූ පක්ෂ නායක රැස්වීම අද

කල් දැමූ පක්ෂ නායක රැස්වීම අද පස්වරු 3ට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදුකෙරෙන බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news