මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරන්නැයි ඉල්ලයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ලෙස කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව රැස්විය යුතු බව කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news