මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

වත්මන් අර්බුදය විසදීම සදහා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ඉදිරිපත් කරන යෝජනා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news