පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ජනාධිපතිවරණ අ‍‍පේක්ෂකයා වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි

Click to
follow

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ‘සමාජවාදී අ‍‍පේක්ෂකයා‘ වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අද 4 රාජගිරිය මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදුවිය.

එම අවස්ථාවට  ප්‍රධාන ලේකම් සේනාධීර ගුණතිලක,  චමීර කොස්වත්ත 

චන්ද‍්‍රසිරි ලන්දගේ, විමල් පියතිස්ස  සහභාගි විය..Image may contain: 2 people, people standingImage may contain: 3 people, people smiling, people standing, child and outdoorImage may contain: 4 people, people smiling, people standing, shoes, beard and outdoor                            

 

....


අදහස්

3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0