ක්‍රීඩා

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අදින් අවසන්

2019 මානව වර්ධන දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට

අද තද වැසි

9 දා හා 10 දා වැස්සේ වැඩිවීමක්

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තවත් ජයග්‍රහණ රැසක් ශ්‍රී ලංකාවට

ලක්ෂ 21ක් වංචාකළ ගණකාධිකාරීවරයෙකුට වසර 367ක බරපතල සිර දඬුවම්

විදේශ ශ්‍රමිකයින්ට බදු සහනයක්

කාලගුණයෙන් රතු නිවේදනයක්

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක්

දිවයින පුරා ආපදා තත්වයක් – වාර්තාගත ජීවිත හානි සංඛ්‍යාව 3ක්

දිවයින පුරා වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක්

යාල්දේවි පීලි පැනීමෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු සීමා කෙරෙයි