පුවත්

පාසල් ආශ්‍රිතව විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන්

ඊයේ තවත් ආසාදිතයින් 23කට පූර්ණ සුවය

අපේ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙනයාමට මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය බාධාවක් නැහැ…

පොදු ජන පෙරමුණේ ජය අපේක්ෂා කල හැකිව තිබු ජයක් - පුබුදු ජයගොඩ

ශානි අබේසේකර හා උප පොලිස් පරීක්ෂක යළි රිමාන්ඩ්

සමගි ජන බලවේගයට මන්ත්‍රී ධුර 54යි - ජාතික ලැයිස්තුවෙන් 07යි

මන්ත්‍රී ධුර 145ක් ලබා ගනිමින් පොදුජන පෙරමුණට විශිෂ්ඨ ජයක් - ජාතික ලැයිස්තුවෙන් 17ක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵල

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵල

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵල

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵල